Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Jack Luyten Schouwen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

© Copyright Jack Luyten Schouwen , alle rechten voorbehouden.